Dane osobowe - RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.


Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

W jakich celach będą przetwarzane moje dane osobowe przez X-Factor Pawel Koziara?

Firma X-Factor Pawel Koziara  potrzebuje Twoich danych w celu:

 1. obsługi Twoich zapytań, złożonych ofert, zawartych umów kupna i sprzedaży  oraz obsługi zapytań ofertowych. Wymienione procesy są prowadzone zgodnie z naszym Regulaminem
 2. marketingowym, tj. informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient wyraził na taki cel odrębną zgodę,
 3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 4. prowadzenia konta użytkownika.

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO? 

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

 • Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe – możesz poprosić o ich poprawienie.
 • Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte.
 • Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw – skontaktuj się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych?

To osoba, która odpowiada za ochronę danych w  firmie. Inspektorem danych osobowych jest Pawel Koziara, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres: pawel@x-factor.pl

Ponadto kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest:

 • w siedzibie firmy: 41-910 Bytom, Arki Bozka 2a
 • telefonicznie: 507410100
 • listownie – na adres korespondencyjny: X-Factor Pawel Koziara 41-910 Bytom, Arki Bozka 2a

Komu udostępniamy Twoje dane

Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich

Twoje dane przekazujemy do:

 

 • operatora obsługującego Twoje oferty i zamówienia zgodnie z Regulaminem
 • firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,
 • dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,
 • dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • dostawcom usług internetowych np. Google,
 • dostawcom platform płatniczych PAYU., Dotpay , Przelewy24
 • dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,
 • podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
 • dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym,
 • firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. X-Factor Pawel Koziara z siedzibą w Bytomiu przy ul. Arki Bozka 2a      jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem  pawel@x-factor.pl     ; pod numerem telefonu 507410100 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu poprawnego zweryfikowania Twojego zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i w celach marketingowych (jesli wyraziles na to zgode)

 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Twoje dane osobowe wynikające z wypełnienia formularza zamówienia będa przetwarzane do dnia wysyłki zamówienia.

 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
pixel